Escola de famílies

Des d’aquesta comissió pretenem acostar temes d’interès per les famílies , vinculats al periode de creixement dels nostres fills i al fet de compartir escola .

Cada curs escolar organitzem unes tres sessions convidant a persones formades en el tema triat.

La intenció de la comissió és que les famílies a través de l’AMPA facin arribar suggeriments i propostes de temes que creguin interessants … i sentir que durant uns anys l’escola és la nostra escola.