Retallades

A la Comissió Retallades intentem buscar millores per a la nostra escola ara que les retallades del govern la deixa  en una situació precària per continuar educant als nostres fills amb la qualitat que la caracteritza. Així doncs organitzem accions, dirigides a les entitats responsables, per a demanar millores dels recursos i les infraestructures de l’escola.

Si voleu formar part d’aquesta comissió o vols aportar les teves idees podeu enviar correu a retallades@amparamonycajal.net