Eleccions Consell Escolar

Recordeu que durant els propers dies s’ha de fer renovació al nostre Consell Escolar, òrgan on tota la comunitat escolar està representada. Per entendre millor el seu funcionament podeu consultar el seu propòsit general al següent enllaç.

A continuació us detallem el calendari complert d’aquestes eleccions:eleccions-consell

  • Inici del procés: 3 de novembre de 2014
  • Periode de reclamacions al cens electoral: 4, 5 i 6 de novembre de 2014
  • Sorteig per tal de designar els membres vocals de les meses electorals: 7 de novembre de 2014
  • Constitució de les meses electorals: 12 de novembre de 2014
  • Presentació de candidatures: del 3 al 14 de novembre de 2014
  • Publicació de les candidatures: 18 de novembre de 2014
  • Elecció del Personal d’Administració i Serveis: 24 de novembre de 2014
  • Elecció de Professors: 25 de novembre de 2014
  • Elecció de Pares/Mares: 27 de novembre de 2014 (data provisional)
  • Constitució del consell escolar: 11 de desembre de 2014
Animeu-vos a participar votant als representants dels Pares i Mares!