Quí som

L’escola Ramón y Cajal, situada a la Zona Universitària de Terrassa,  al carrer Ramón y Cajal, 111, forma part de la xarxa d’escoles públiques de la ciutat, depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’escola està ubicada en la cruïlla de diferents barris, al sud-est de la ciutat de Terrassa. La  seva construcció, l’any 1961, va representar un important oferiment de places escolars als barris de Can Palet, de l’Escola Industrial i de Ca n’Anglada, llavors en fort creixement per famílies immigrades d’altres zones de l’Estat.

Actualment l’escola Ramón y Cajal escolaritza, sobretot, nens i nenes d’un sector de Can Palet i dels barris de l’Escola Industrial i del Cementiri Vell. Aquests darrers barris, que constitueixen l’eixample del centre de la ciutat, estan presentant un important creixement demogràfic.