Tallers de Robótica

El proper divendres comença la primera sessió dels TALLERS DE ROBÒTICA, que s’han organitzat des de l’AMPA pels nens de cinquè i sisè, on podran construir i programar el seu propi robot i aprendre més coses sobre l’interessant món de la robòtica.

Es tracta d’uns tallers que organitza GRATUÏTAMENT la branca de robòtica de l’associació IEEE (Institut de Enginyers Elèctrics i Electrònics) per difondre aquesta disciplina entre els nens, amb la finalitat de fer-los reflexionar sobre l’aplicació que aquesta té al món real.

El taller a realitzar en cada sessió consta de les següents fases:

1.- Breu xerrada introductòria sobre els robots, on es passen vídeos il·lustratius de diferents tipus de robots, acabant amb un debat entre els alumnes sobre quin coneixement es té d’ell.

2.- Seguidament es procedeix a la construcció d’un robot molt simple, seguint les pautes d’un manual explicatiu

3.- Es passa a la programació d’aquests robots, amb l’ajuda d’exemples del mon real

4.- Un cop construïts els robots i feta la programació, es fa una petita competició, en la que es comprova l’eficiència de cada un dels robots fets pels alumnes

S’han organitzat tres tallers de grups reduïts, que es realitzaran els divendres següents de 17:30h. a 19:30h.:

  • 22 de febrer
  • 19  d’abril
  • 10 de maig

Cada alumne ha d’assistir només a la sessió que se li ha comunicat, però si algú té dubte referent al dia que se li ha assignat pot enviar un correu a info@amparamonycajal.net per aclarir-ho.

A més d’assistir a la sessió que li correspongui a cada alumne, està previst fer una última sessió amb tots els alumnes que han participat, a mode de concurs i mostra dels millors robots. Es preveu que aquesta sessió final seria en dissabte, però falta determinar on es realitzaria. En qualsevol cas, s’avisaria dels detalls amb temps suficient.